Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2017

Justuska
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viadobby dobby
8188 d85e 500
Reposted fromzaptains zaptains viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

October 30 2017

4627 0203

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi vialost-in-space lost-in-space
Justuska
If you want to live together, you first need to learn how to live apart.
— (via ldr-quotes)
5969 e13f 500
Justuska
3640 59d4
Reposted frompimpus pimpus vialost-in-space lost-in-space
7751 5aed 500
Justuska
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
8718 fdc2 500
Reposted fromthewomcats thewomcats vialost-in-space lost-in-space
Justuska
4054 28ec 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan vialost-in-space lost-in-space
1739 17a6 500

madfishmonger:

a criminal

magiccurl:

Having a pet is so weird. Like neither of you speak each other’s language and yet you form some strong bond by rubbing against each other and sleeping together and you might accidentally kick them in the face or step on their tail once in a while but at the end of the day you two are best buddies from entirely different species.

5969 e13f 500
Justuska
3640 59d4
Reposted frompimpus pimpus vialost-in-space lost-in-space
7751 5aed 500
Justuska
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
8718 fdc2 500
Reposted fromthewomcats thewomcats vialost-in-space lost-in-space
Justuska
4054 28ec 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan vialost-in-space lost-in-space
1739 17a6 500

madfishmonger:

a criminal

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl