Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2017

7751 5aed 500
Justuska
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
8718 fdc2 500
Reposted fromthewomcats thewomcats vialost-in-space lost-in-space
Justuska
4054 28ec 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan vialost-in-space lost-in-space
1739 17a6 500

madfishmonger:

a criminal

magiccurl:

Having a pet is so weird. Like neither of you speak each other’s language and yet you form some strong bond by rubbing against each other and sleeping together and you might accidentally kick them in the face or step on their tail once in a while but at the end of the day you two are best buddies from entirely different species.

July 05 2017

Justuska
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viakamykowata kamykowata
4144 5725 500

everythingfox:

Happy Foxy Tuesday! 🦊🐾

Juniper’s Instagram

Reposted fromhighhopes highhopes vianlovett nlovett
2913 56f6 500
Justuska
3669 4234 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakamykowata kamykowata
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viakamykowata kamykowata
Justuska
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viakamykowata kamykowata
Justuska
3283 ab44 500
Reposted fromviolethill violethill viakamykowata kamykowata
Justuska
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja vialost-in-space lost-in-space
2621 1380

Buongiorno

Reposted fromamatore amatore vianlovett nlovett
Justuska
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viakamykowata kamykowata
Justuska
Justuska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl