Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

Justuska
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viakamykowata kamykowata
Justuska
Brak Ci tylko jednej istoty, a cały świat jest bezludny.
— Alphonse de Lamartine
Reposted from100suns 100suns viakamykowata kamykowata
9766 1b66 500

saltysheltie:

Hey Isla that’s rude.

Reposted fromshisica shisica vialost-in-space lost-in-space
Justuska
1299 25ac
egon schiele.
Reposted fromrol rol viaalexnouveau alexnouveau
Justuska
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
0780 0971 500
Reposted fromandrealein andrealein viakamykowata kamykowata
Justuska
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa viakamykowata kamykowata
9885 9ba5
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viakamykowata kamykowata
Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków (via plastikowe)
Reposted fromnoirceur noirceur viakamykowata kamykowata
Justuska
7524 7323
Reposted fromLuna- Luna- viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
8566 367f 500

crss-a:

waffle butt

Justuska
1956 ee43 500
Reposted fromlost-in-space lost-in-space
Justuska
0924 c398 500
Reposted fromkatsiu katsiu vialost-in-space lost-in-space

April 16 2017

Justuska
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. 
Justuska
3381 2d3c 500
Reposted fromfungi fungi vialost-in-space lost-in-space
8109 9887
Reposted frombaboooshka baboooshka viakamykowata kamykowata
Justuska
Przytulił ją; bardzo lubił trzymać ją w ramionach. Gdy się już w coś takiego zabrnie, uczucie może być nawet lepsze niż seks - bycie potrzebnym i kochanym to lepsze niż uprawianie miłości.
— Dean Koontz - "Maska"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakamykowata kamykowata
5671 90f0 500

queenofquell:

supersighyan:

give him a theme song

BODE

Justuska
Justuska
Reposted fromcarfreitag carfreitag viakamykowata kamykowata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl