Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

Justuska
2092 e415 500
<3
Justuska
Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego. 
— R. J. Palacio
Reposted fromlovvie lovvie viamyszkaminnie myszkaminnie
Justuska
8870 bc64
Reposted fromtichga tichga viakot kot

November 03 2018

Justuska
5738 cfab 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viascorpix scorpix
Justuska

SIEDZĄC, ZASTANAWIAŁAM SIĘ CZY TY PRZEZ JEDNĄ JEDYNĄ SEKUNDĘ ZATĘSKNIŁEŚ ZA MOJĄ OBECNOŚCIĄ , MOIMI ŻARTAMI, DZIWNYMI POMYSŁAMI, UŚMIECHEM, CZY PRZEZ TĄ JEDNĄ SEKUNDĘ POCZUŁEŚ TĘSKNOTĘ ZA MNĄ I POWIEDZIAŁEŚ SZEPTEM : "BRAKUJE MI JEJ" .

Reposted fromimyours imyours viaiammistake iammistake

November 02 2018

Justuska
1512 795d 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viagket gket
Justuska

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat viaiammistake iammistake
Justuska
Cała przyjemność po moim trupie.
— cudownie szczere
Reposted fromperseweracje perseweracje viaiammistake iammistake
Justuska
5312 be40 500
Justuska
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
Justuska
8202 896c 500
Reposted fromtichga tichga viadarksideofthemoon darksideofthemoon
Justuska
8203 06e6 500
Reposted fromtichga tichga vialexxie lexxie
Justuska
1015 9645
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie
Justuska
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viamyszkaminnie myszkaminnie
Justuska
7577 866a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagreywolf greywolf
Justuska
7192 0d7e
Reposted fromsolitaire solitaire viamyszkaminnie myszkaminnie
9990 bcb1 500
Reposted fromstfn stfn viagket gket
Justuska
6107 5b15
Reposted frommyname myname viaprzeblyski przeblyski

November 01 2018

Justuska
0637 b0c0 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viakrzywda krzywda
Justuska
6523 53d5 500
Reposted fromzrazik zrazik viaKaBoom KaBoom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl