Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

Justuska
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
Justuska
Jest gatunek dzikich dziewcząt, które zakochują się w trudnych chłopakach. Wyobrażają sobie, że śpią obok kamienia. Szukają pęknięć, by zasiać wątpliwość. By delikatnie wsunąć dłoń w szczelinę ich ramion. By ostrożnie nanieść cienką warstwę piasku i przywiązania. Dotykiem drążą skałę.
— Anna Ciarkowska "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromaletodelio aletodelio viamyszkaminnie myszkaminnie
Justuska
4750 7784
Reposted fromamphetamine amphetamine viarhubarbrr rhubarbrr
Justuska
Justuska
Reposted fromzelbekon zelbekon viasober sober
Justuska
0314 3b1d 500
Reposted fromseaweed seaweed viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Justuska
9438 0198
Reposted fromtichga tichga viasober sober
Justuska
2315 b554 500
Reposted fromTamahl Tamahl viagket gket
Justuska
8870 307c
Justuska
Justuska
1781 d2a9
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin
2154 bc94 500

kniivila:

This mushroom is doing its best

Justuska
3317 3707 500
9522 02da 500
Reposted frombrumous brumous viaalexnouveau alexnouveau
Justuska
Justuska
5127 c9b3 500
Reposted fromVegelus Vegelus vialost-in-space lost-in-space
Justuska

May 23 2018

Justuska
Wydawało mi się, że (...) jest bardzo skomplikowany i ma milion meandrów. Dziś, z dystansu, uważam, że on chciał tylko jednej rzeczy na świecie - żeby go ktoś bezgranicznie kochał.
— Aneta Awtoniuk o Tomku Beksińskim
Reposted fromfantazja fantazja viagdziejestola gdziejestola
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan vialittlemouse littlemouse
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl