Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2019

Justuska
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viamyszkaminnie myszkaminnie
Justuska
2225 d296 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Justuska
8006 6acc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viacountingme countingme
Justuska
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaiammistake iammistake
Justuska
9923 1d50 500
Reposted fromdudku dudku viaiammistake iammistake
Justuska
2129 6c5c 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaeternaljourney eternaljourney
Justuska
0629 dfa1
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiammistake iammistake
Justuska
Justuska
6513 da05 500
Justuska
0983 155a 500
Reposted fromwyczes wyczes viaeternaljourney eternaljourney
2050 8fa1

placidiappunti:

Sincronia

Reposted frompdl2h pdl2h vialittlesensitivity littlesensitivity
Justuska
Widzisz, ja, ja w gruncie rzeczy mam takie poczucie, że to co robię jest jeszcze na niby, że to jeszcze jest nie to, a to ważne naprawdę zacznie się od jutra, za tydzień, za miesiąc, za rok...
Reposted fromnacpanazyciem nacpanazyciem

November 04 2018

Justuska
2092 e415 500
<3
Justuska
Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego. 
— R. J. Palacio
Reposted fromlovvie lovvie viamyszkaminnie myszkaminnie
Justuska
8870 bc64
Reposted fromtichga tichga viakot kot

November 03 2018

Justuska
5738 cfab 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viascorpix scorpix
Justuska

SIEDZĄC, ZASTANAWIAŁAM SIĘ CZY TY PRZEZ JEDNĄ JEDYNĄ SEKUNDĘ ZATĘSKNIŁEŚ ZA MOJĄ OBECNOŚCIĄ , MOIMI ŻARTAMI, DZIWNYMI POMYSŁAMI, UŚMIECHEM, CZY PRZEZ TĄ JEDNĄ SEKUNDĘ POCZUŁEŚ TĘSKNOTĘ ZA MNĄ I POWIEDZIAŁEŚ SZEPTEM : "BRAKUJE MI JEJ" .

Reposted fromimyours imyours viaiammistake iammistake

November 02 2018

Justuska
1512 795d 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viagket gket
Justuska

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat viaiammistake iammistake
Justuska
Cała przyjemność po moim trupie.
— cudownie szczere
Reposted fromperseweracje perseweracje viaiammistake iammistake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl