Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

Justuska
5560 8c55

catgifcentral:

The love

Reposted frommegumu megumu vialost-in-space lost-in-space
6948 b7dd

thenatsdorf:

Kitten blissfully hugs warm lamp. [full video]

Reposted fromfoxystiles foxystiles vialost-in-space lost-in-space

July 08 2015

Justuska

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viawhalem whalem
Justuska
9693 0d3e
Reposted fromosaki osaki viawhalem whalem
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viapulapkazmarzen pulapkazmarzen
Justuska
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viasoftly softly
Justuska

theodd1sout:

cool tree voice: yo

Facebook Twitter 

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viavanite vanite
Justuska
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk vianlovett nlovett

July 06 2015

Justuska
9257 00c6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarhubarbrr rhubarbrr
Justuska
Czasami już tak jest, że nawet jeśli kogoś za bardzo nie znamy, może nam mącić w głowie. Wtedy nie liczy się ilość informacji na temat tej osoby, a to ile motyli w brzuchu po sobie zostawia.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

July 05 2015

Justuska
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 viakamykowata kamykowata
Justuska
3505 a62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagodiva godiva
Justuska
Gaylord Ho "We Two"
Reposted fromzelka zelka viakamykowata kamykowata
Justuska
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viakamykowata kamykowata
Justuska

July 01 2015

Justuska
4804 b0f4 500
Reposted fromhazelysunshine hazelysunshine
Justuska
4821 f5af
Reposted fromyikes yikes
Justuska
Reposted frombvd bvd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl