Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

Justuska
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. 
Justuska
3381 2d3c 500
Reposted fromfungi fungi vialost-in-space lost-in-space
8109 9887
Reposted frombaboooshka baboooshka viakamykowata kamykowata
Justuska
Przytulił ją; bardzo lubił trzymać ją w ramionach. Gdy się już w coś takiego zabrnie, uczucie może być nawet lepsze niż seks - bycie potrzebnym i kochanym to lepsze niż uprawianie miłości.
— Dean Koontz - "Maska"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakamykowata kamykowata
5671 90f0 500

queenofquell:

supersighyan:

give him a theme song

BODE

Justuska
Justuska
Reposted fromcarfreitag carfreitag viakamykowata kamykowata
3490 f0a9 500

blvckhermione:

pixelpiano:

Shit…wait…..wow…..tbh, this just turned my world view upside-down…..

That’s…..hmm🤔🤔

Reposted fromenchavez enchavez vialost-in-space lost-in-space
Justuska
Reposted fromFlau Flau vialost-in-space lost-in-space

April 04 2017

2163 8df2

hobolunchbox:

Snitches get stitches.

Reposted fromlordminx lordminx viakamykowata kamykowata

March 18 2017

Justuska
5560 8c55

catgifcentral:

The love

Reposted frommegumu megumu vialost-in-space lost-in-space
6948 b7dd

thenatsdorf:

Kitten blissfully hugs warm lamp. [full video]

Reposted fromfoxystiles foxystiles vialost-in-space lost-in-space

July 08 2015

Justuska

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viawhalem whalem
Justuska
9693 0d3e
Reposted fromosaki osaki viawhalem whalem
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viapulapkazmarzen pulapkazmarzen
Justuska
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viasoftly softly
Justuska

theodd1sout:

cool tree voice: yo

Facebook Twitter 

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viavanite vanite
Justuska
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk vianlovett nlovett
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl